Je kunt Belinda van Riesen inschakelen als onafhankelijke procesbegeleider. In deze rol vervulde ze met succes bewonersbijeenkomsten voor de gemeente Zeist en het project ‘herinriching Zijkanaal B’ voor Rijkswaterstaat in de provincie Noord-Holland.

Ook in teams en organisaties is een onafhankelijke procesbegeleider soms wenselijk en een welkome aanvulling. Zoals voor het bespreken van lastige vraagstukken in managementteams, bij Raden van Bestuur en Toezichthouders of Commissariaten.

Slogan: ‘change the chairs and you change the conversation’

Onafhankelijke procesbegeleiding kan worden ingezet bij het voorzitten, bewaken en sturen van een discussiestuk, zodat de dialoog tussen de belanghebbenden wordt behouden.

“Als procesbegeleider schakel ik al mijn overtuigingen uit om zonder oordeel vragen te kunnen stellen aan de groep. Ik luister zonder oordeel naar de waarden en motieven van de deelnemers aan de discussie. Zo probeer ik belangen te ontrafelen en richting te geven aan het proces. Op deze wijze komt iedere deelnemer aanbod en wordt iedereen gehoord. Het uitgangspunt is het creëren van een veilige omgeving waarbinnen er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan wordt om tot een gezamenlijke oplossing te komen.”