Coaching is professionele begeleiding, waarbij de coachee ondersteund wordt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Coaching is een individueel traject. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte.

In een arbeidssfeer gaat het bijvoorbeeld over een medewerker die problemen heeft in de werkrelatie met een collega. De coach gaat met de medewerker aan de slag om te zoeken naar belemmerende patronen in denken, voelen en doen. Hoe komt het dat je doet wat je doet en voelt zoals je je voelt. Hoewel gekeken wordt naar wat er gebeurt tussen de medewerker en de collega, ligt de focus op het individu. De medewerker krijgt inzicht in zijn eigen emoties en gedrag. Hij of zij ontwikkelt tools om effectiever met belemmeringen om te gaan. Hoewel er indirect aan relatieherstel wordt gewerkt, kan coaching zeker een positief effect hebben op het verbeteren van de werkrelatie.

Situaties

Belinda van Riesen heeft ervaring met het coachen van individuen in de volgende situaties:

  • leiderschap op sleutelposities (directeuren, teamleiders, managers)
  • het voeren van functionerings-en beoordelingsgesprekken
  • het benoemen en onder de aandacht brengen van disfunctioneren
  • problemen rondom re-integratie van een werknemer
  • omgaan met ziekteverzuim en terugkeer op de werkvloer

Opdrachtgevers:

  •  Leidinggevenden die inzicht willen verkrijgen in eigen functioneren op gedrag en communicatie rondom het thema leiderschap
  • Leidinggevenden die een medewerker wil laten coachen voor persoonlijke groei en ontwikkeling, ter voorkoming van een conflict of ziekteverzuim in de toekomst.

Uitkomsten: preventieve conflicthantering

Door het coachen van werknemers of leidinggevende kunnen conflicten preventief en structureel worden aangepakt. Er vindt immers inzicht voor gedragsverandering plaats.

Vaak zie je dat uit een mediation een coachingstraject wordt opgestart om de afspraken te borgen in de organisatie. En ook het omgekeerde komt voor. Namelijk dat er vanuit een coachingstraject breder wordt gekeken naar de problematiek en de interacties die er spelen. Een teamcoaching of groepsmediation behoren dan tot de mogelijkheden.